Krav til samarbejdspartnere

Flüggers Code of Conduct fortæller om vores ambitioner for og krav til vores samarbejder med leverandører samt samarbejdspartnere.

Flüggers værdier udtrykker en stærk holdning til økonomisk, miljømæssig og social bæredygtig udvikling.

Derfor følger Flügger principperne i United Nations’ Global Compact, og vi har derfor etableret Code of Conduct for Flügger group A/S, datterselskaber og partnere.

Det er et sæt af krav, som ikke er til forhandling, og som hver enkelt af vores leverandører må imødekomme. Det er vores intention at fastholde disse krav overfor vores leverandører i en ånd af konstruktiv dialog og samarbejde – til fælles gavn.

Code of Conduct

1
Dansk

Dansk

Klik her
2

Svensk

Klik her

3
Engelsk

Engelsk

Klik her
4
Tysk

Tysk

Klik her